Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest integralną częścią prawa cywilnego i obejmuje stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi, opiekę i kuratelę. Obejmuje trzy.

Prawo karne

Część zespołu pracowała w kancelarii typowo karnistycznej, prowadzącej sprawy o nielegalny hazard - art. 107 k.k.s. W naszej kancelarii prowadzimy.